Google
Ժամանակն է նորացնել դիտարկիչը
Կարծես թե ձեր դիտարկիչի տարբերակը հնացել է։ Հնարավորինս օպտիմալ աշխատանքի համար ներբեռնեք Chrome, Firefox, Safari կամ Microsoft Edge դիտարկիչների վերջին տարբերակները։
Դուք կարող եք շարունակել աշխատանքն առանց նորացնելու, սակայն որոշ գործառույթներ կարող են այլ տեսք ունենալ կամ սխալներով աշխատել։