Գտնել պատկերներ…
 
Ինչպես է սա աշխատում սովորական որոնիչում
Մուտքագրեք կարևոր բառերը՝ եղյամ
Բառակապակցությունները վերցրեք չակերտների մեջ՝ "սառցե ծաղիկ"
տեղադրեք OR օպերատորը բառերի միջև՝ ծառեր OR մոլախոտեր OR խոտեր
Բառերի առջև դրեք հանման նշան՝ -պատուհաններ
Լրացուցիչ կարգավորումներ
Գտեք պատկերներ ձեր ուզած չափերով։
Նշեք պատկերների ձևը։
Գտեք պատկերներ ձեր ուզած գույներով
Գտեք որոշակի տեսակի պատկերներ։
Որոշակի տարածաշրջանում հրապարակված պատկերների որոնում
Որոնեք որոշակի կայքում (օրինակ՝ sfmoma.org ) կամ տիրույթում (օրինակ՝ .edu, .org կամ .gov
Գտեք անհրաժեշտ ձևաչափի պատկերներ։
Գտեք պատկերներ, որոնք կարող եք անվճար օգտագործել։
Դուք նաև կարող եք...
Գտնել էջեր՝ նման URL հասցեին
Օգտագործել որոնման դաշտի օպերատորներին
Անհատականացրեք որոնման կարգավորումները
Google Apps
Գլխավոր ընտրացանկ